Råsslaskolan, 2020 08 28

Till barn och vårdnadshavare åk 4 vecka 35

 

Hej hem! 

Den här veckan har alla närvarande barn varit på biblioteket och lånat en bänkbok.

Härligt att se deras entusiasm både där och i klassrummet när de fick börja läsa sin lånade bok.

Vi har tyvärr haft en del sjukdom bland personalen vilket har medfört att vi har varit tvungna att slå ihop klasser på vissa lektioner.

Vi vill poängtera att om ditt barn tar med en egen boll eller rast-leksak till skolan ska alla barn som vill, få vara med i leken. 

Det är absolut förbjudet för barnen att hämta bollar innanför stängslet till byggarbetsplatsen. Tala gärna med ditt barn om det!

Från vecka 36 slutar alla i åk 4 klockan 15.20 på tisdagar istället för 15.30. Detta medför inga förändringar vad gäller bussturen hem.

Vi har upptäckt att flera barn inte är helt säkra på klockan och då är det svårt att passa tider. Vi har ingen klocka som ringer in efter rast på Råsslaskolan. Därför vill vi tipsa om en länk som barnen kan öva klockan på hemifrån.

https://www.kunskapsstjarnan.se/spel/klockan.php

 

Innehåll/planering för ämnena:

sv: Vi har läst brev och tittat på texttypiska drag för ett informellt brev. Barnen har skrivit ett eget presentationsbrev och gjort biblioteksbesök. Vi har fortsatt att öva alfabetisk ordning på olika sätt. Vi har också påbörjat arbetet med våra värdeord på skolan, som sker i samverkan med so:n.

eng: Vi har repeterat veckodagar och årstider. Vi har jobbat i ett arbetshäfte med färger, räknetal och frågeord. Eleverna har berättat om namn, vad de gillar och favoritårstid inför kamraterna i klassen. Självklart är det flera som tycker att det är lite läskigt att prata inför klassen, men jag uppmuntrar och hjälper till. Det viktiga är inte att det blir helt rätt.

ma: Fortsatt arbetet med ma- häftena. I slutet av veckan delades matteBorgen (matematikboken) ut. Nytt på mellanstadiet är att alla skriver i tillhörande räknehäften. Kap.1 handlar, precis som häftet, om taluppfattning.

so: Arbete med värdeorden: trygghet, lärande med diskussioner och uppgifter.  Vi har också talat om olika yrken som finns och hur man utbildar sig till dem. Imponerande hur många olika yrken som barnen hade koll på. Vi har också diskuterat hur man är en bra kompis och sett film i ämnet.

no: Den här veckan har vi kommit igång med arbetet om skogen. Vi har läst om att det finns olika typer av skog (barr-, bland- och lövskog).

idrott: Enklare bollspel utan ombyte.

 

Läxor till nästkommande vecka 36:

sv: Ingen uttalad läxa men ni får gärna stötta barnen med att repetera alfabetet och alfabetisk ordning om ni ser att ert barn har behov av det. 

eng: ingen

ma: ingen uttalad läxa men barnen får gärna träna klockan i bifogad länk om behov finns.

 

På gång: 

Lära känna samtal framflyttat till start vecka 37, Skoljoggen 16/9

         

 

Trevlig helg önskar vi er i lag 4!