Idag har vi haft en härlig sommaravslutning tillsammans med era barn! Eleverna fick i basgrupper gå en tipspromenad, och frågorna baserades på saker vi jobbat med i skolan under året. I klassrummen åt vi sedan glass och tittade på den skolavslutningsfilm som spelats in här på skolan. I filmen sjöng den frivilliga kören på mellanstadiet och rektorer önskade glad sommar. Därefter delade vi ut elevernas skriftliga omdömen.

På länkarna nedanför finns det sommarbrev och information om de skriftliga omdömen som ditt barn fick med sig från skolan idag:

Sommarbrev VT-20

Information om omdömen och framåtsyftande kommentarer

 

Vi har en del kläder kvar i elevernas kapprum som vi har samlat ihop i en säck. Hör gärna av er till oss om ni vill komma och titta innan onsdag 17/6 (då vi lärare går på semester). Säcken kommer sparas till första elevveckan i augusti, därefter skänker vi kvarvarande kläder till en insamling.    

Wild Camp-info mailas ut i nästa vecka till de föräldrar som anmält sig för att skjutsa, deltaga, övernatta och baka. 

 

Glad sommar /personalen i lag 4