Den här veckan har vi på svenskan arbetat klart med våra sagor. Era barn har även läst upp sina sagor för andra elever i smågrupper. Det har varit roligt att ta del av era barns fantasi!

På SO:n har eleverna gjort collage om riksdagspartierna. De har bland annat ritat partiernas symboler och skrivit ner fakta (se bild). Därefter har de hittat på egna partier och bestämt vilka frågor som var viktiga för just det partiet. Exempel på frågor som era barn tyckt varit viktiga har varit:

  • billigare sportutrustning för barn
  • mer sjukhus och sjukvårdspersonal
  • bättre rättigheter för djur
  • mer miljövänlig energi

 

På NO:n har eleverna tillverkat timglas med hjälp av två petflaskor. De har hällt i sand, salt eller socker i en flaska, borrat hål i en kork med handborr och försökt mäta upp hur mycket som behövs för att visa cirka 30 sekunder! Flaskorna har därefter satts ihop med hjälp av tejp, och om det var för mycket eller för lite sand, har de fått ta isär dem och försöka igen.

I engelskan har eleverna läst dialoger i par, det gick bra. En del av grupperna läste sedan upp dialogen för klassen, det var frivilligt. Vi har gjort en läsförståelse med frågor om en katt. Birgitta tränar på elevernas namn vid uppropet genom att eleverna får berätta något om sig själva, hur de mår eller vad de gillar inom olika områden. Två flugor i en smäll, Birgitta lär sig namnen och eleverna tränar på att tala engelska. En del tycker det är lite ovant och läskigt men det har gått bra! Sedan har vi tränat grammatik, när använder vi  “am, is eller are”?  En lektion i veckan ser vi på en engelsk serie. 

På textilslöjden kommer eleverna nästa vecka ha ett läxförhör om ord och begrepp. Träningspapper till eleverna har delats ut tidigare. 

 

Nästa vecka är den sista hela skolveckan, och vi läser enligt ordinarie schema.

Vi har i tidigare veckobrev skrivit om att alla typer av cyklar och annat som går på hjul ska stå fastlåsta i cykelstället under skoldagen. När elever inte har med sig lås vill de ha sina fordon inomhus. Eftersom vi inte har något cykelförråd inomhus kan vi inte förvara olika fordon inne, nästa vecka och framöver kommer vi inte att göra några undantag. Eleverna kommer att bli hänvisade till cykelstället även om de inte har lås med sig. Blir det bekymmer med det för ert barn kommer vi att kontakta er föräldrar, så att ni kan komma och hämta fordonet/lämna ett lås till ert barn.

 

WILD CAMP

I början av nästa vecka kommer information att skickas hem kring ett läger som eleverna på Råssla enligt tradition åker på i augusti i åk 5, lägret kallas Wild Camp. Lägret gynnar sammanhållningen och relationerna i klasserna och vi jobbar med friluftsliv, som ingår i ämnet idrott och hälsa. Lägret brukar vara väldigt uppskattat av elever, personal och även vårdnadshavare. Vi behöver nämligen hjälp av några av er under lägret. Det vore fint om några kan skjutsa och några som har ett friluftsintresse skulle behöva vara på plats under lägret och stötta upp som extra vuxen. 

Klass C och D kommer att åka den 19/8 och klass A och B kommer att åka den 20/8. Det är alltså under elevernas första skolvecka, efter sommarlovet. Mer information kommer som sagt i början av nästa vecka och vi samlar in svarslappar från er senast på fredag den 5/6.

 

Skolavslutningen är torsdagen den 11/6. Vi samlas i respektive klassrum kl 08.00. Musiklärare Jonas och de elever som valt att delta i den frivilliga kören jobbar med ett framträdande som klasserna kommer att kunna följa på sina smartboards i klassrummen. Avslutningsdagen avslutas kl 09.30 och skolbussen går kl. 09.45 (bussen till Stavsjö går dock på sin vanliga tid). Observera alltså att denna skoldag är kortare än vanligt!

Pga rådande omständigheter och direktiv från kommunen kan vi inte välkomna er föräldrar till skolavslutningen. Vi hoppas att det ska komma att kännas som en speciell och högtidlig dag, trots att vi får göra på ett annat sätt detta år. 

Fritidsgården kommer att hålla öppet från kl 09.30, där kommer lunch finnas att köpa för ca 20 kr, för de som behöver. 

 

Läxor

Ma – Träna på multiplikationstabell 8, förhör på onsdag och fredag.

Textilslöjd – Läxförhör på ord och begrepp.

 

Trevlig helg önskar personalen i åk 4