Den här veckan har vi på SO:n arbetat vidare med demokrati. Fredag 15/5 kommer vi ha ett prov på det vi lärt oss. Vi repeterar och övar i skolan och eleverna får gärna ta hem sitt material för att träna hemma.

På engelskan har Birgitta presenterat sig i klasserna. Eleverna har fått presentera sig på engelska och frågade varandra vad de heter och vad de gillar. Kommande veckor ska vi arbeta med repetition av moment de har mött under fyran.

På svenskan fortsätter vi med att skriva sagor. Era barn har en fantastisk fantasi och är noga med att sagorna bland annat ska innehålla magi, talen tre eller sju och olika väsen.

Vi har en kör som övar med Jonas (musiklärare) inför skolavslutningen. Det har varit frivilligt att delta i skolavslutningskören. 

 

Nästa vecka är en vanlig vecka då vi läser enligt ordinarie schema.  

På idrotten ska eleverna börja med orientering. De första lektionerna kommer de att gå olika banor med karta, tillsammans med lärare. Enligt direktiv från kommunen är det numera frivilligt att byta om till lektionerna och duscha efteråt. Om en elev vill byta om för att anstränga sig och bli svettig ska man duscha som vanligt.

 

Övrigt

I klassernas kapprum finns en del vinterkläder kvar. Vi har frågat eleverna om vem som äger vad, men det finns en del kläder kvar. På onsdag mellan kl 14.30-16.00 får du gärna komma till ditt barns kapprum och titta om det är något som tillhör er.

På grund av rådande omständigheter (corona) kan vi inte följa vår vanliga skolavslutningstradition. Vi jobbar på en plan för en alternativ skolavslutning och vi återkommer med mer information framöver.

I länken nedan finns ett meddelande till er från Norrköpings kommunen angående corona.

Information till vårdnadshavare

 

Läxor:

Ma – Träna på multiplikationstabell 5, förhör på onsdag och fredag.

SO – Prov demokrati, på fredag.

 

Vi önskar er en fin helg! / personalen i åk 4