Den här veckan har vi på svenskan börjat arbeta med sagor. Vi har tillsammans med eleverna benat ut vad en saga är och vilket typiskt innehåll de flesta sagor har. Efter det kommer eleverna skriva helt egna sagor, utifrån en mall som talar om vad som ska vara med.  

På SO:n arbetar vi vidare med demokrati. Vi har lärt oss om vad demokrati innebär, samt hur Sverige styrs. Vi har läst och sett på filmklipp om kommuner, riksdag och regering.

På NO:n ska vi börja arbeta med teknik. Eleverna ska bland annat få tillverka timglas med hjälp av två ihoptejpade petflaskor (1,5 l). Dessa ska fyllas med rätt mängd sand så att den kan visa en minuts längd. Därför är det bra om man har möjlighet att ta med sig en tom 1,5 liters petflaska på måndag!

 

 

De elever som har textilslöjd kommer ha ett test om några begrepp och redskap vecka 23, det vill säga första veckan i juni. 

 

Nästa vecka är kort då vi är lediga på fredagen, eftersom det då är den första maj.

 

Läxor:

Ma – träna på multiplikationstabell 3, förhör på onsdag och fredag

 

Ha en trevlig helg /personalen i lag 4