Den här veckan har vi övat och repeterat på ordklasserna i svenskan samt repeterat gamla diagnoser i matematiken. Provet i matematik är uppdelat i två mindre prov och kommer ske följande dagar:

4A – Tisdag och onsdag

4B – Onsdag och torsdag

4C – Onsdag och torsdag

4D – Onsdag och torsdag

Svenskaprovet väntar vi med till efter lovet.

På SO:n har vi startat upp med nästa arbetsområde i samhällskunskap som handlar om demokrati. Vi har gått igenom vad demokrati betyder samt även pratat om vad motsatsen innebär, det vill säga diktatur. 

På textilslöjden börjar eleverna bli klara med sin grytlapp. Nästa uppgift är en fri uppgift, där eleven själv väljer vad de skulle vilja göra inom vissa ramar.

På trä- och metallslöjden är det smörknivar som börjar ta form. De kommer i olika typer, former och storlekar. Vi får se ifall smörknivarna kommer användas när de är klara eller om de kommer ha dem som en dekorativ smörkniv på sitt rum. 

Tack!

Vi tackar för att ni sjukanmäler i tid. Det är också många personal borta, vilket gör att eleverna får hantera förändringar i form av olika lärare. Utvecklingssamtal som vi tvingats skjuta upp av olika anledningar kommer att hållas inom en snar framtid, berörda vårdnadshavare kommer att informeras.

Läxor:

Ma – Repetera inför ma-prov (elever erbjuds att ta hem höstens ma-bok, och den behöver vara i skolan på skoltid).

Trevlig helg /Personalen i lag 4