Som ni förstår är många elever och skolpersonal frånvarande. Vi personal som är på plats försöker att göra så bra skoldagar som möjligt för de barn som är här, vi har också vikarier hos oss. 

I nuläget är det svårt att bedriva helt vanlig undervisning, eftersom många elever är borta som då riskerar att missa mycket av det vi gör. Därför väljer vi att arbeta med saker som utvecklar de elever som är här, utan att lägga in för många nya moment.

Det är bra att ni sjukanmäler eleverna innan kl 07.30, så vi kan planera personalfördelningen på morgonen, då detta under rådande omständigheter måste ses över dagligen. 

Vår plan är att eleverna ska göra ett prov i svenska (ordklasser, substantiv/verb/adjektiv) och ett prov i matematik innan påsklovet. Vi kan i nuläget inte säga exakt när, men vi arbetar och tränar inför proven här i skolan och återkommer med information om datum när det närmar sig. 

På länken finns ny information till vårdnadshavare från kommunen om covid-19:

Nästa vecka kommer eleverna göra en diagnos i NO som handlar om vatten och luft. På onsdag gör 4A diagnosen, på torsdag gör 4B, 4C och 4D den. 

Läxor:

NO – Eleverna kan repetera innehållet i kapitlet om luft och vatten i sin NO-arbetsbok.

Vi hoppas på en solig helg! /Personalen i lag 4