Den här veckan har det varit kul att träffa alla elever igen! Eleverna får nu prova den andra slöjdarten, de som hade textilslöjd under hösten får nu ha trä- och metallslöjd och vice versa, spännande tycker många. 

Vi har mjukstartat terminen i de olika ämnena denna korta vecka och även tränat en del på schack eftersom vi åker till Norrköping på onsdag för att delta i en kommuntävling. Ditt barn har fått hem en lapp med information kring denna dag.

Ditt barn har idag fått hem en hälsoblankett. Den behöver ni föräldrar hjälpas åt att fylla i och lämna in så fort som möjligt, men senast fredag 17/1. Blanketterna används som underlag till ett hälsosamtal som skolsköterska Susanne kommer ha med era barn.

I nuläget är det en del tekniska problem med vårt när- och frånvarosystem Dexter. Det kan innebära att vi inte ser att ditt barn är sjukanmält trots att ni har anmält. Därför ringer vi till er om vi saknar ert barn, och vi hoppas att Dexter fungerar som vanligt så fort som möjligt!

Nästa vecka på måndag är fritidsgården stängd. Eleverna kan således inte gå dit och köpa mellis efter sin skoldag. 

En läxhjälp kommer starta på skolan från och med måndag 13/1. Passet kommer äga rum på måndagar kl 08.00-08.40 för alla elever på skolan som vill ha hjälp med läxor eller annat skolarbete. Det är helt frivilligt att gå på läxhjälpen, och ingen föranmälan krävs. Läxhjälpen är alltid i 4C:s klassrum.    


Övrigt:

Det kommer avverkas en del skog i området markerat på bilden nedanför (skogen mellan biblioteket och Idunvägen). Det är stora maskiner som kommer röra sig i skogen och för att hjälpa förarna ber vi alla som rör sig i området att i den mån det går söka ögonkontakt med förarna om ni ska passera fordonen.

Skyltar är uppsatta (dock är vissa nedrivna) som informerar lite kring avverkningen och farorna med att gå för nära maskinerna. Vi ber alla att prata med sina barn/ungdomar om detta, för att förhindra eventuella olyckor.

Vi önskar er en trevlig helg! /personalen i åk 4