Den här veckan har det varit lite kyligare väder. Eleverna ska ju i vanlig ordning vara utomhus på rasterna, men de har i större utsträckning dröjt sig kvar inne i våra kapprum. De vuxna som är utomhus på rasten har fått lägga mycket tid på att få ut eleverna, det ser vi inte som gynnsamt. Vi vill att ni pratar med era barn om detta hemma och att ni stöttar dem i att få med sig varma kläder till skolan, så att det blir trivsamma utomhusraster.

På SO:n arbetar vi vidare med de olika bygderna. Klass 4B och 4D kommer ha ett kort skriftligt prov på fredag nästa vecka, de har idag fått ett övningspapper som de kan träna på hemma.

I svenskan arbetar vi med ett läsprojekt varje morgon samt skriver på Öde ön.

På matematiken arbetar vi vidare med de olika kapitlen om addition, subtraktion, geometri, klockan och längdenheter. Idag får eleverna hem en kortare subtraktionsläxa, den lämnas senast in på fredag.

Nästa vecka får vi på måndag besök av en författare som heter Joseph Davis. Han har skrivit en fantasybokserie som heter Markus av Trolyrien. Han ska berätta om sitt skrivande och ge tips på hur man skriver berättelser, kul!

På fredag ska vi besöka idrottshallen för att ta del av skolans luciatåg! Det är tradition på skolan att årskurs 5 har hand om luciatåget, så nästa år är det vår tur.

Övrigt:
Det har framkommit att det på fritiden sker negativa saker mellan era barn, på sociala medier. Ni behöver prata med era barn om det, samt ha koll på vad de skriver till varandra. När det blir tråkigheter på sociala medier tar eleverna med sig konflikten till skolan, och det stör då arbetsron och elevernas lärande.

Läxor:
SO – Prov på fredag för 4B och 4D.
Ma – Arbetsblad om subtraktion, lämnas in senast fredag.

Ha en fin helg önskar personalen i åk 4