Den här veckan hade vi besök av fritidsgården, som informerade om sin verksamhet under jullovet. Alla elever fick en lapp som ska lämnas in senast den 13/12, om man som elev ska vara på fritidsgården under jullovet.

I svenskan fortsätter vi arbetet med Öde ön samt tränar på läsförståelse och olika grammatikövningar.

På engelskan har vi arbetat med ett kapitel om mat, eleverna har lärt sig olika ord som hör till det området. Ett kortare muntligt förhör har hållits i klasserna.

På NO:n har alla elever fått plantera åkerfrö i små frigolitbehållare. Planteringarna kommer undersökas och dokumenteras av eleverna under tiden som det växer.

I matematiken arbetar vi vidare med geometri. Idag har ditt barn fått en ma-läxa, ett arbetsblad om addition som ska fyllas i och lämnas in nästa fredag.

Nästa vecka är det december. Vi uppmärksammar adventstiden på olika sätt i klasserna, till exempel högläsning ur en “julbok” och egentillverkade adventskalendrar.

Julavslutningen för eleverna är den 19/12. Vi samlas i vanlig ordning i våra klassrum kl 08.00, sedan går vi tillsammans med åk 5 och 6 till Krokeks kyrka, där vi sjunger tillsammans. Därefter går vi tillbaka till skolan och avslutar skoldagen i våra klassrum kl 10.05. Skolskjutsen går denna dag kl 10.15. Det gäller inte bussen mot Stavsjö, som avgår i vanlig tid. Eleverna har möjlighet att vara på fritidsgården efter kl 10.15. Där finns lunch att köpa, för 20 kr. Om ni planerar att ditt barn ska vara på fritidsgården efter skolan den 19/12 behöver ditt barn lämna in en anmälan om det, på den lapp ni fått hem i dag.

Läxor:
Ma – Ett arbetsblad (addition) lämnas in på fredag.
Eng – Kunna de 10 första glosorna på s 32 i Textbook (kollas av muntligt; 4A torsdag, 4C onsdag, 4B och 4D fredag).

Ha en fin adventshelg! /personalen i åk 4