Blog Image

Årskurs 4

Vecka 24

Veckobrev Posted on tor, juni 11, 2020 14:39:37

Idag har vi haft en härlig sommaravslutning tillsammans med era barn! Eleverna fick i basgrupper gå en tipspromenad, och frågorna baserades på saker vi jobbat med i skolan under året. I klassrummen åt vi sedan glass och tittade på den skolavslutningsfilm som spelats in här på skolan. I filmen sjöng den frivilliga kören på mellanstadiet och rektorer önskade glad sommar. Därefter delade vi ut elevernas skriftliga omdömen.

På länkarna nedanför finns det sommarbrev och information om de skriftliga omdömen som ditt barn fick med sig från skolan idag:

Sommarbrev VT-20

Information om omdömen och framåtsyftande kommentarer

 

Vi har en del kläder kvar i elevernas kapprum som vi har samlat ihop i en säck. Hör gärna av er till oss om ni vill komma och titta innan onsdag 17/6 (då vi lärare går på semester). Säcken kommer sparas till första elevveckan i augusti, därefter skänker vi kvarvarande kläder till en insamling.    

Wild Camp-info mailas ut i nästa vecka till de föräldrar som anmält sig för att skjutsa, deltaga, övernatta och baka. 

 

Glad sommar /personalen i lag 4Vecka 23

Veckobrev Posted on fre, juni 05, 2020 12:40:06

Den här veckan har vi på matematiken gjort en matematikdiagnos som görs i hela Norrköpings kommun, den heter “Förstå och använda tal”. Resultatet rapporteras in till kommunen och ger en samlad bild över hur elevernas matematikkunskaper i kommunen ser ut. Den är en del av vårt underlag här på skolan då vi ser över vad vi ska lägga extra krut på i matteundervisningen till hösten i de olika klasserna.

På bilden har grupperna fått måla utomhus, i det härliga vädret. I övrigt har vi lagt fokus på att arbeta klart i de olika ämnena inför sommarlovet! Eleverna kommer tillbaka från sina slöjdlektioner med fina alster som de är stolta över, kul att se.

 

Nästa vecka på måndag eftermiddag kommer alla klasserna göra en utflykt. Varje klass kommer gå till en “egen” plats i Krokek, och man får gärna ta med sig en liten fika och dryck. Nötter, godis, chips, läsk och motsvarande får inte tas med. Alla avslutar i sina klassrum kl 15.20. Tänk på att ha bra (bekväma och oömma) kläder som passar till aktuellt väder.

På onsdag kommer vi att städa och göra fint i klassrummen samt i elevernas lådor och mappar. Allt skolmaterial som era barn är färdiga med ska tas hem, därför vill vi att ditt barn i nästa vecka tar med sig en pappkasse eller liknande för att kunna bära hem sakerna i. Detta gäller även kläder i kapprummen, allt ska tas hem. Eleverna behöver varje dag (även på skolavslutningsdagen) ha med sig sin skolväska.

 

Skolavslutningen är torsdagen den 11/6, och vi samlas i respektive klassrum kl 08.00. Vi kommer att kunna se på körens framträdande och tal av rektor genom ett filmklipp i klassrummen. Vi kommer även gå en kort tipspromenad, fika samt dela ut denna termins skriftliga omdömen. Kuvertet med omdömet ska öppnas hemma tillsammans med vårdnadshavare. På utvecklingssamtalen, som kommer att starta i september, pratar vi mer om hur det går i skolan och har då omdömet med i samtalet.

Avslutningsdagen avslutas kl 09.30 och skolbussen går kl. 09.45 (bussen till Stavsjö går dock på sin vanliga tid). Observera alltså att denna skoldag är kortare än vanligt! Pga rådande omständigheter och direktiv från kommunen kan vi inte välkomna er föräldrar till skolavslutningen. Vi hoppas att det ska komma att kännas som en speciell och högtidlig dag, trots att vi får göra på ett annat sätt detta år. Fritidsgården kommer att hålla öppet från kl 09.30, där kommer lunch finnas att köpa för ca 20 kr, för de som behöver. 

 

Läxor

Ma – Träna på multiplikationstabell 9, förhör på onsdag.

 

Trevlig helg /personalen i lag 4Vecka 22

Veckobrev Posted on fre, maj 29, 2020 12:35:44

Den här veckan har vi på svenskan arbetat klart med våra sagor. Era barn har även läst upp sina sagor för andra elever i smågrupper. Det har varit roligt att ta del av era barns fantasi!

På SO:n har eleverna gjort collage om riksdagspartierna. De har bland annat ritat partiernas symboler och skrivit ner fakta (se bild). Därefter har de hittat på egna partier och bestämt vilka frågor som var viktiga för just det partiet. Exempel på frågor som era barn tyckt varit viktiga har varit:

  • billigare sportutrustning för barn
  • mer sjukhus och sjukvårdspersonal
  • bättre rättigheter för djur
  • mer miljövänlig energi

 

På NO:n har eleverna tillverkat timglas med hjälp av två petflaskor. De har hällt i sand, salt eller socker i en flaska, borrat hål i en kork med handborr och försökt mäta upp hur mycket som behövs för att visa cirka 30 sekunder! Flaskorna har därefter satts ihop med hjälp av tejp, och om det var för mycket eller för lite sand, har de fått ta isär dem och försöka igen.

I engelskan har eleverna läst dialoger i par, det gick bra. En del av grupperna läste sedan upp dialogen för klassen, det var frivilligt. Vi har gjort en läsförståelse med frågor om en katt. Birgitta tränar på elevernas namn vid uppropet genom att eleverna får berätta något om sig själva, hur de mår eller vad de gillar inom olika områden. Två flugor i en smäll, Birgitta lär sig namnen och eleverna tränar på att tala engelska. En del tycker det är lite ovant och läskigt men det har gått bra! Sedan har vi tränat grammatik, när använder vi  “am, is eller are”?  En lektion i veckan ser vi på en engelsk serie. 

På textilslöjden kommer eleverna nästa vecka ha ett läxförhör om ord och begrepp. Träningspapper till eleverna har delats ut tidigare. 

 

Nästa vecka är den sista hela skolveckan, och vi läser enligt ordinarie schema.

Vi har i tidigare veckobrev skrivit om att alla typer av cyklar och annat som går på hjul ska stå fastlåsta i cykelstället under skoldagen. När elever inte har med sig lås vill de ha sina fordon inomhus. Eftersom vi inte har något cykelförråd inomhus kan vi inte förvara olika fordon inne, nästa vecka och framöver kommer vi inte att göra några undantag. Eleverna kommer att bli hänvisade till cykelstället även om de inte har lås med sig. Blir det bekymmer med det för ert barn kommer vi att kontakta er föräldrar, så att ni kan komma och hämta fordonet/lämna ett lås till ert barn.

 

WILD CAMP

I början av nästa vecka kommer information att skickas hem kring ett läger som eleverna på Råssla enligt tradition åker på i augusti i åk 5, lägret kallas Wild Camp. Lägret gynnar sammanhållningen och relationerna i klasserna och vi jobbar med friluftsliv, som ingår i ämnet idrott och hälsa. Lägret brukar vara väldigt uppskattat av elever, personal och även vårdnadshavare. Vi behöver nämligen hjälp av några av er under lägret. Det vore fint om några kan skjutsa och några som har ett friluftsintresse skulle behöva vara på plats under lägret och stötta upp som extra vuxen. 

Klass C och D kommer att åka den 19/8 och klass A och B kommer att åka den 20/8. Det är alltså under elevernas första skolvecka, efter sommarlovet. Mer information kommer som sagt i början av nästa vecka och vi samlar in svarslappar från er senast på fredag den 5/6.

 

Skolavslutningen är torsdagen den 11/6. Vi samlas i respektive klassrum kl 08.00. Musiklärare Jonas och de elever som valt att delta i den frivilliga kören jobbar med ett framträdande som klasserna kommer att kunna följa på sina smartboards i klassrummen. Avslutningsdagen avslutas kl 09.30 och skolbussen går kl. 09.45 (bussen till Stavsjö går dock på sin vanliga tid). Observera alltså att denna skoldag är kortare än vanligt!

Pga rådande omständigheter och direktiv från kommunen kan vi inte välkomna er föräldrar till skolavslutningen. Vi hoppas att det ska komma att kännas som en speciell och högtidlig dag, trots att vi får göra på ett annat sätt detta år. 

Fritidsgården kommer att hålla öppet från kl 09.30, där kommer lunch finnas att köpa för ca 20 kr, för de som behöver. 

 

Läxor

Ma – Träna på multiplikationstabell 8, förhör på onsdag och fredag.

Textilslöjd – Läxförhör på ord och begrepp.

 

Trevlig helg önskar personalen i åk 4Vecka 21

Veckobrev Posted on ons, maj 20, 2020 14:44:37

Den här veckan har vi arbetat på i de olika ämnena, och tack vare den korta veckan har eleverna haft mycket energi!

Friluftsdagen som vi skulle haft på vårterminen är tyvärr inställd pga rådande omständigheter, därför kommer vi göra en kortare utflykt med klasserna måndag 8/6. Varje klass kommer gå till en egen plats i Krokek för att ha trevligt, och det är tillåtet att ha med sig en liten fika denna dag (inte läsk, chips eller godis).

 

Nästa vecka är en vanlig vecka då vi läser enligt ordinarie schema.

 

Läxor:

Ma – Träna på multiplikationstabell 7, förhör på onsdag och fredag.

 

Ha en trevlig ledighet! /Personalen i lag 4Vecka 20

Veckobrev Posted on fre, maj 15, 2020 13:12:32

Den här veckan har vi på tekniken lärt oss om vilka material som vanliga saker i vår vardag är tillverkade av. Vi har även konstruerat en modell som ska visa en teknisk sak från stenåldern (t ex yxa, lägereld) med hjälp av papper, sax och lim. Vi påminner om att det fortfarande är aktuellt att ta med sig en tom petflaska (1,5 l) om man har möjlighet till det! Nästa vecka ska 4C och 4D konstruera timglas med flaskorna, 4A och 4B ska göra det vecka 22.

På SO:n har vi idag haft prov om demokrati. Under veckan har vi repeterat och övat inför provet.

I matematiken arbetar vi vidare med area och omkrets samt klockan, vikt och volym. Eleverna arbetar i sina matteböcker, och efter halva kapitlet gör vi alltid diagnos för att kolla att vi lär oss som vi ska! Vi gör även tabellförhör, nästa vecka är det tabell sex som testas.

På svenskan skriver vi sagor samt tränar på läsförståelse.

I engelskan har vi arbetat med månader och dagar, repetera gärna det hemma. Eleverna har jobbat på bra!

 

Nästa vecka är kort, då vi är lediga på torsdag och fredag.

 

Skolavslutning

I år kommer skolavslutningen ske i respektive klassrum, på grund av rådande omständigheter och direktiv från utbildningskontoret. Avslutningen är på förmiddagen torsdagen den 11/6. När skolavslutningen är slut öppnar fritidsgården. Mer information om skolavslutningen kommer.

 

Övrigt

En del elever har med sig kickbike till skolan. Dessa ska låsas fast vid cykelstället, eftersom vi inte har möjlighet att förvara dem i klassrummen åt eleverna.  

 

Läxor:

Ma – Träna på multiplikationstabell 6, förhör på onsdag.

 

Trevlig helg! /personalen i lag 4Vecka 19

Veckobrev Posted on fre, maj 08, 2020 13:24:33

Den här veckan har vi på SO:n arbetat vidare med demokrati. Fredag 15/5 kommer vi ha ett prov på det vi lärt oss. Vi repeterar och övar i skolan och eleverna får gärna ta hem sitt material för att träna hemma.

På engelskan har Birgitta presenterat sig i klasserna. Eleverna har fått presentera sig på engelska och frågade varandra vad de heter och vad de gillar. Kommande veckor ska vi arbeta med repetition av moment de har mött under fyran.

På svenskan fortsätter vi med att skriva sagor. Era barn har en fantastisk fantasi och är noga med att sagorna bland annat ska innehålla magi, talen tre eller sju och olika väsen.

Vi har en kör som övar med Jonas (musiklärare) inför skolavslutningen. Det har varit frivilligt att delta i skolavslutningskören. 

 

Nästa vecka är en vanlig vecka då vi läser enligt ordinarie schema.  

På idrotten ska eleverna börja med orientering. De första lektionerna kommer de att gå olika banor med karta, tillsammans med lärare. Enligt direktiv från kommunen är det numera frivilligt att byta om till lektionerna och duscha efteråt. Om en elev vill byta om för att anstränga sig och bli svettig ska man duscha som vanligt.

 

Övrigt

I klassernas kapprum finns en del vinterkläder kvar. Vi har frågat eleverna om vem som äger vad, men det finns en del kläder kvar. På onsdag mellan kl 14.30-16.00 får du gärna komma till ditt barns kapprum och titta om det är något som tillhör er.

På grund av rådande omständigheter (corona) kan vi inte följa vår vanliga skolavslutningstradition. Vi jobbar på en plan för en alternativ skolavslutning och vi återkommer med mer information framöver.

I länken nedan finns ett meddelande till er från Norrköpings kommunen angående corona.

Information till vårdnadshavare

 

Läxor:

Ma – Träna på multiplikationstabell 5, förhör på onsdag och fredag.

SO – Prov demokrati, på fredag.

 

Vi önskar er en fin helg! / personalen i åk 4Vecka 18

Veckobrev Posted on tor, april 30, 2020 14:16:54

Den här veckan har vi på NO:n jobbat med teknik. Vi har gått igenom olika historiska och tekniska uppfinningar, såsom kilen, hjulet, användandet av metaller och ångmaskinen. Vi har även diskuterat vad vi har för tekniska saker runt omkring oss i vardagen. Om ni har en tom petflaska (1,5 l) får den gärna tas med till skolan för kommande experiment!

På svenskan fortsätter vi arbetet med sagor. Eleverna får bland annat lyssna på olika sagor och skriva egna.

I SO:n lär vi oss om riksdag, regering och politiska partier.

På matematiken arbetar vi vidare med multiplikation, division och geometri. Denna vecka har vi även haft förhör på tabell 3.

 

Rektor Gunilla Persson gör sin sista arbetsvecka på Råsslaskolan. Hon går från och med måndag vidare till nya uppdrag. Under rekryteringsprocessen kommer Marika Andersson att vara tillförordnad rektor. 

 

Nästa vecka, på måndag kl 08.00, är det läxhjälp i 4C:s klassrum igen för den som vill. Kid, som undervisar i idrott, kommer att vara där denna gång. Han är beredd att jobba med orientering tillsammans med elever som behöver träna på det (ombyte behövs inte). Det finns även annan lärare på plats, för de elever som tänker sig att arbeta med teoretiska ämnen.

På måndag välkomnar vi Birgitta Johansson till vårt arbetslag. Hon kommer bland annat att undervisa i engelska (Jonas finns kvar med oss i arbetslaget).

 

Läxor:

Ma – Träna på multiplikationstabell 4, förhör på onsdag och fredag.

 

Vi önskar er en fin Valborgsmässohelg! /Personalen i åk 4Vecka 17

Veckobrev Posted on fre, april 24, 2020 12:45:55

Den här veckan har vi på svenskan börjat arbeta med sagor. Vi har tillsammans med eleverna benat ut vad en saga är och vilket typiskt innehåll de flesta sagor har. Efter det kommer eleverna skriva helt egna sagor, utifrån en mall som talar om vad som ska vara med.  

På SO:n arbetar vi vidare med demokrati. Vi har lärt oss om vad demokrati innebär, samt hur Sverige styrs. Vi har läst och sett på filmklipp om kommuner, riksdag och regering.

På NO:n ska vi börja arbeta med teknik. Eleverna ska bland annat få tillverka timglas med hjälp av två ihoptejpade petflaskor (1,5 l). Dessa ska fyllas med rätt mängd sand så att den kan visa en minuts längd. Därför är det bra om man har möjlighet att ta med sig en tom 1,5 liters petflaska på måndag!

 

 

De elever som har textilslöjd kommer ha ett test om några begrepp och redskap vecka 23, det vill säga första veckan i juni. 

 

Nästa vecka är kort då vi är lediga på fredagen, eftersom det då är den första maj.

 

Läxor:

Ma – träna på multiplikationstabell 3, förhör på onsdag och fredag

 

Ha en trevlig helg /personalen i lag 4Nästa »