Blog Image

Årskurs 4

Vecka 3

Veckobrev Posted on fre, januari 17, 2020 09:23:37

Den här veckan har vi i onsdags varit på Schackfyran i Mässhallen i Norrköping. Vi hade en mycket trevlig dag, eleverna skötte sig bra och alla fyra klasser från Råssla gick vidare till distriktsfinalen som är i Linköping lördag 7/3, jättekul! Mer info kommer hem till er när vi får veta mer från Schackfyran.


I svenskan fortsätter vi med läsprojektet några veckor till. Vi har även andra skrivprojekt igång och tränar på läsförståelse.

I SO:n har vi startat upp arbetsområdet om vikingatiden. Vi kommer lära oss om hur vikingarna hade det och vad de gjorde samt hur de tänkte kring religion.

I matematiken fortsätter vi arbetet om klockan och olika tabeller. 

Nästa vecka är en vanlig vecka då vi läser enligt ordinarie schema. Vi påminner om att det finns möjlighet att gå på läxhjälp på måndagar kl 08.00-08.40 i 4C:s klassrum. På måndag är det även elevråd, och inför det har vi som vanligt haft klassråd.

Om någon glömt att lämna in hälsoblanketten idag är det mycket viktigt att den kommer in på måndag, eftersom skolsköterska Susanne startar med hälsosamtalen på tisdag.

Trevlig helg /personalen i lag 4Vecka 2

Veckobrev Posted on fre, januari 10, 2020 09:20:05

Den här veckan har det varit kul att träffa alla elever igen! Eleverna får nu prova den andra slöjdarten, de som hade textilslöjd under hösten får nu ha trä- och metallslöjd och vice versa, spännande tycker många. 

Vi har mjukstartat terminen i de olika ämnena denna korta vecka och även tränat en del på schack eftersom vi åker till Norrköping på onsdag för att delta i en kommuntävling. Ditt barn har fått hem en lapp med information kring denna dag.

Ditt barn har idag fått hem en hälsoblankett. Den behöver ni föräldrar hjälpas åt att fylla i och lämna in så fort som möjligt, men senast fredag 17/1. Blanketterna används som underlag till ett hälsosamtal som skolsköterska Susanne kommer ha med era barn.

I nuläget är det en del tekniska problem med vårt när- och frånvarosystem Dexter. Det kan innebära att vi inte ser att ditt barn är sjukanmält trots att ni har anmält. Därför ringer vi till er om vi saknar ert barn, och vi hoppas att Dexter fungerar som vanligt så fort som möjligt!

Nästa vecka på måndag är fritidsgården stängd. Eleverna kan således inte gå dit och köpa mellis efter sin skoldag. 

En läxhjälp kommer starta på skolan från och med måndag 13/1. Passet kommer äga rum på måndagar kl 08.00-08.40 för alla elever på skolan som vill ha hjälp med läxor eller annat skolarbete. Det är helt frivilligt att gå på läxhjälpen, och ingen föranmälan krävs. Läxhjälpen är alltid i 4C:s klassrum.    


Övrigt:

Det kommer avverkas en del skog i området markerat på bilden nedanför (skogen mellan biblioteket och Idunvägen). Det är stora maskiner som kommer röra sig i skogen och för att hjälpa förarna ber vi alla som rör sig i området att i den mån det går söka ögonkontakt med förarna om ni ska passera fordonen.

Skyltar är uppsatta (dock är vissa nedrivna) som informerar lite kring avverkningen och farorna med att gå för nära maskinerna. Vi ber alla att prata med sina barn/ungdomar om detta, för att förhindra eventuella olyckor.

Vi önskar er en trevlig helg! /personalen i åk 4Vecka 51

Veckobrev Posted on tor, december 19, 2019 10:51:40

I dag har vi haft en fin julavslutning tillsammans med hela mellanstadiet i Krokeks kyrka, mycket härlig musik, som framfördes av både elever och lärare på skolan och rektor Gunilla önskade alla en god jul. Vi avslutade dagen med fika i klassrummet.

Nu hoppas vi att alla elever får ett fint och avkopplande jullov, så ses vi starka och laddade onsdagen den 8/1 2020. Vi träffas som vanligt i klassrummen  kl 08.00 (klass 4A startar med slöjd och bild, men ses ändå vid klassrummet och går tillsammans till slöjden).

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år!/ personalen i åk 4 Vecka 50

Veckobrev Posted on fre, december 13, 2019 13:26:50

Den här veckan har vi på fredagen tagit del av skolans Luciatåg i idrottshallen. Det var år 5 som arrangerade det och det var en väldigt mysig och trevlig stund!

På SO:n har klass 4B och 4D haft ett litet prov om Sverige. 4A och 4C kommer att ha det i början på nästa termin. Vi fortsätter arbetet med Sverige ett litet tag till, nästa arbetsområde kommer vara religion och historia då vi kommer lära oss om vikingatiden.

På svenskan börjar elevernas kapitelböcker om Öde ön bli klara. Vi tränar även på grammatik och läsförståelse.

Nästa vecka går vi i skolan måndag, tisdag och onsdag. Torsdag ses vi kl 08.00-10.00 och har vår avslutning i kyrkan (info finns i tidigare veckobrev). Start och avslut sker i klassrummet.

Övrigt:
Onsdag 15/1 kommer vi åka med hyrd buss till Mässhallen i Norrköping för att delta i Schackfyran. Mer info kommer i början av nästa termin.

Ha en fin Luciahelg! /personalen i åk 4Vecka 49

Veckobrev Posted on fre, december 06, 2019 13:47:42

Den här veckan har det varit lite kyligare väder. Eleverna ska ju i vanlig ordning vara utomhus på rasterna, men de har i större utsträckning dröjt sig kvar inne i våra kapprum. De vuxna som är utomhus på rasten har fått lägga mycket tid på att få ut eleverna, det ser vi inte som gynnsamt. Vi vill att ni pratar med era barn om detta hemma och att ni stöttar dem i att få med sig varma kläder till skolan, så att det blir trivsamma utomhusraster.

På SO:n arbetar vi vidare med de olika bygderna. Klass 4B och 4D kommer ha ett kort skriftligt prov på fredag nästa vecka, de har idag fått ett övningspapper som de kan träna på hemma.

I svenskan arbetar vi med ett läsprojekt varje morgon samt skriver på Öde ön.

På matematiken arbetar vi vidare med de olika kapitlen om addition, subtraktion, geometri, klockan och längdenheter. Idag får eleverna hem en kortare subtraktionsläxa, den lämnas senast in på fredag.

Nästa vecka får vi på måndag besök av en författare som heter Joseph Davis. Han har skrivit en fantasybokserie som heter Markus av Trolyrien. Han ska berätta om sitt skrivande och ge tips på hur man skriver berättelser, kul!

På fredag ska vi besöka idrottshallen för att ta del av skolans luciatåg! Det är tradition på skolan att årskurs 5 har hand om luciatåget, så nästa år är det vår tur.

Övrigt:
Det har framkommit att det på fritiden sker negativa saker mellan era barn, på sociala medier. Ni behöver prata med era barn om det, samt ha koll på vad de skriver till varandra. När det blir tråkigheter på sociala medier tar eleverna med sig konflikten till skolan, och det stör då arbetsron och elevernas lärande.

Läxor:
SO – Prov på fredag för 4B och 4D.
Ma – Arbetsblad om subtraktion, lämnas in senast fredag.

Ha en fin helg önskar personalen i åk 4Vecka 48

Veckobrev Posted on fre, november 29, 2019 13:25:54

Den här veckan hade vi besök av fritidsgården, som informerade om sin verksamhet under jullovet. Alla elever fick en lapp som ska lämnas in senast den 13/12, om man som elev ska vara på fritidsgården under jullovet.

I svenskan fortsätter vi arbetet med Öde ön samt tränar på läsförståelse och olika grammatikövningar.

På engelskan har vi arbetat med ett kapitel om mat, eleverna har lärt sig olika ord som hör till det området. Ett kortare muntligt förhör har hållits i klasserna.

På NO:n har alla elever fått plantera åkerfrö i små frigolitbehållare. Planteringarna kommer undersökas och dokumenteras av eleverna under tiden som det växer.

I matematiken arbetar vi vidare med geometri. Idag har ditt barn fått en ma-läxa, ett arbetsblad om addition som ska fyllas i och lämnas in nästa fredag.

Nästa vecka är det december. Vi uppmärksammar adventstiden på olika sätt i klasserna, till exempel högläsning ur en “julbok” och egentillverkade adventskalendrar.

Julavslutningen för eleverna är den 19/12. Vi samlas i vanlig ordning i våra klassrum kl 08.00, sedan går vi tillsammans med åk 5 och 6 till Krokeks kyrka, där vi sjunger tillsammans. Därefter går vi tillbaka till skolan och avslutar skoldagen i våra klassrum kl 10.05. Skolskjutsen går denna dag kl 10.15. Det gäller inte bussen mot Stavsjö, som avgår i vanlig tid. Eleverna har möjlighet att vara på fritidsgården efter kl 10.15. Där finns lunch att köpa, för 20 kr. Om ni planerar att ditt barn ska vara på fritidsgården efter skolan den 19/12 behöver ditt barn lämna in en anmälan om det, på den lapp ni fått hem i dag.

Läxor:
Ma – Ett arbetsblad (addition) lämnas in på fredag.
Eng – Kunna de 10 första glosorna på s 32 i Textbook (kollas av muntligt; 4A torsdag, 4C onsdag, 4B och 4D fredag).

Ha en fin adventshelg! /personalen i åk 4v.47

Veckobrev Posted on fre, november 22, 2019 13:33:19

Den här veckan har vi på svenskan fortsatt att skriva om den Öde ön.

I matematiken arbetar vi med addition och subtraktion och även geometri. I geometri lär vi oss om olika geometriska former och räknar ut olika figurers omkrets.

I SO:n läser vi om de olika bygderna, lär oss om landskapen samt ser på TV-programmet Geografens testamente. Ett lite spännande programserie där eleverna lär sig om Sveriges geografi.

Alla elever på Råsslaskolan har fått fylla i en trivselenkät. Resultatet kommer att analyseras av trygghetsteamet och elevhälsoteamet här på skolan, för att vi ska se om det finns saker vi kan utveckla gällande sådana frågor.

Nästa vecka kommer vi att börja ge era barn läxa i form av färdighetsträning, alltså moment som behöver nötas för att automatiseras. Vi startar med ett arbetsblad med matematikuppgifter. De veckor det är läxa kommer eleverna att ha en vecka på sig att jobba, innan den ska lämnas in. Det ger er möjlighet att tillsammans med ert barn planera för läxan, om den ska göras en kortare stund flera dagar, eller vad som passar just ert barn.

På onsdag är det föräldraråd kl. 18.00. Mötet hålls i vår expeditionsbyggnad.

Trevlig helg önskar personalen i lag 4Vecka 46

Veckobrev Posted on fre, november 15, 2019 12:32:38

Den här veckan har vi haft besök av en schackinstruktör från Östergötlands schackförbund. Han visade lite olika smarta drag och svarade på frågor från eleverna. Därefter fick eleverna spela matcher medan han gick runt och gav tips och instruerade.

I svenskan fortsätter vi skrivandet om Öde ön. Vi har även startat ett läsprojekt i klasserna. Varje dag innehåller olika moment som främjar alla elevers läsutveckling, oavsett hur långt man kommit med sin läsning.

På SO:n läser vi vidare om Sveriges olika bygder samt tränar på Sveriges landskap med skoldatorerna.

På engelskan har vi haft ett kortare kapiteltest som testat grundläggande grammatik.Vi har även tittat på TV-serien Lockie Leonard.

På idrotten gör eleverna olika redskapsövningar och använder bland annat ringar, rep, plintar, mattor och bommar. Innan jul kommer även en juldans att tränas in i smågrupper, eftersom rytm, danser och rörelser till musik ingår i idrottsämnet.

Nästa vecka har vi en helt vanlig skolvecka och läser enligt ordinarie schema.

Trevlig helg önskar personalen i lag 4Nästa »